ภาพรวมการซื้อขาย

การรวมตลาดระหว่าง AFET กับ TFEX

ข่าวล่าสุด

AFET Direct
AFET E-Learning

ราคา AFET

Contract M/Y Last Change
ราคาตลาดล่วงหน้า วันที่ 03/08/59 16:31 น.

RSS3

ยางแผ่นรมควันชั้น 3

ราคาตลาดจริง

ราคาประมูลยางแผ่นรมควันชั้น 3

RSS3 Last Change
ราคาตลาดจริง วันที่ 26/02/59 13:38 น.
Hatyai A.M. 42.51
Hatyai P.M. N/A
FOB BKK 46.50

ราคาตลาดโลก

ราคาข้าวโพด CME (CBOT)
ราคาข้าวเปลือก CME (CBOT)
ราคาข้าวสาลี CME (CBOT)
ราคาถั่วเหลือง CME (CBOT)
ราคากากถั่วเหลือง CME (CBOT)
ราคาน้ำตาล ICE (NYBOT)
ราคาน้ำมันปาล์ม BURSA